Obec Beňadiková

Objednávka

Vydanie a správu kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC), ktorý je vhodný na tvorbu a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate s platnosťou na 4 roky za jednorázový poplatok

Identifikácia

Číslo objednávky: 47_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Dising, a.s.

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35975946

Predmet objednávky: Vydanie a správu kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC), ktorý je vhodný na tvorbu a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate s platnosťou na 4 roky za jednorázový poplatok

Cena objednávky: 100.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 27.08.2019

Datum zverejnenia: 27.08.2019

Dokumenty