Obec Beňadiková

Objednávka

Vyjadrenie k existencii sietí pre účely stavebného povolenia na stavbu "Dom smútku Beňadiková"

Identifikácia

Číslo objednávky: 46_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet objednávky: Vyjadrenie k existencii sietí pre účely stavebného povolenia na stavbu "Dom smútku Beňadiková"

Cena objednávky: 13.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.08.2019

Datum zverejnenia: 23.08.2019

Dokumenty