Obec Beňadiková

Objednávka

Projektové práce: projekt pre stavebné povolenie "Dom smútku Beňadiková"

Identifikácia

Číslo objednávky: 45_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ing. arch. Eduard Jančuška

Adresa dodávateľa: Odbojárska 103/5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 37375474

Predmet objednávky: Projektové práce: projekt pre stavebné povolenie "Dom smútku Beňadiková"

Cena objednávky: 2230.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 19.08.2019

Dokumenty