Obec Beňadiková

Objednávka

Dopravné značky: 2 ks Koniec obytnej zóny, 3 ks Spomaľovací prah, 1 ks Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie, 18 ks značkových objímiek 60 AL, 5 ks značkových stĺpikov a 5 ks krytky na stĺpiky 60 mm

Identifikácia

Číslo objednávky: 43_2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: ZNAČKY, s.r.o.

Adresa dodávateľa: J.Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 43931111

Predmet objednávky: Dopravné značky: 2 ks Koniec obytnej zóny, 3 ks Spomaľovací prah, 1 ks Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie, 18 ks značkových objímiek 60 AL, 5 ks značkových stĺpikov a 5 ks krytky na stĺpiky 60 mm

Cena objednávky: 436.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 07.08.2019

Datum zverejnenia: 07.08.2019

Dokumenty