Obec Beňadiková

Objednávka

13 ks nástenných kalendárov na rok 2019 + nálepky na kalendáre "Obec Beňadiková"

Identifikácia

Číslo objednávky: 50_2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Mária Sireková-GRAFIC COLOR

Adresa dodávateľa: Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43184413

Predmet objednávky: 13 ks nástenných kalendárov na rok 2019 + nálepky na kalendáre "Obec Beňadiková"

Cena objednávky: 80.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 07.12.2018

Datum zverejnenia: 13.12.2018

Dokumenty