Obec Beňadiková

Objednávka

Betón na úpravu priestorov Sociálnych zariadení na Hasičskú zbrojnicu

Identifikácia

Číslo objednávky: 36_2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: K.K.BETON, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1.mája 2066, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46164324

Predmet objednávky: Betón na úpravu priestorov Sociálnych zariadení na Hasičskú zbrojnicu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 10.10.2016

Datum zverejnenia: 11.10.2016

Dokumenty