Obec Beňadiková

Objednávka

Obnovenie (vytýčenie) vlastníckej hranice medzi parcelami č. C-KN 4/10 a C-KN 4/1 v k.ú. Beňadiková (pri Kultúrnom dome)

Identifikácia

Číslo objednávky: 34_2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Jaroslav Duriš, geodetické a kartografické práce

Adresa dodávateľa: Matúškova 556, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 35162431

Predmet objednávky: Obnovenie (vytýčenie) vlastníckej hranice medzi parcelami č. C-KN 4/10 a C-KN 4/1 v k.ú. Beňadiková (pri Kultúrnom dome)

Cena objednávky: 50.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2016

Datum zverejnenia: 27.09.2016

Dokumenty