Obec Beňadiková

Objednávka

Chlieb konzumný krájaný k párkam a gulášu na Deň detí a Deň obce 2016

Identifikácia

Číslo objednávky: 29_2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s.

Adresa dodávateľa: 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36394556

Predmet objednávky: Chlieb konzumný krájaný k párkam a gulášu na Deň detí a Deň obce 2016

Cena objednávky: 13.85 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.06.2016

Datum zverejnenia: 25.06.2016

Dokumenty