Obec Beňadiková

Objednávka

UPGRADE programu WISKAN (t.j. nová verzia programu WISKAN)

Identifikácia

Číslo objednávky: 08_2014

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Výskumný ústav geodézie a kartografie

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 00166251

Predmet objednávky: UPGRADE programu WISKAN (t.j. nová verzia programu WISKAN)

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Janka Klepáčová ( referent - kumulovaná funkcia )

Dátumy

Dátum objednania: 02.05.2014

Datum zverejnenia: 05.05.2014

Dokumenty