Obec Beňadiková

Objednávka

Domeranie a spracovanie vstupov do súkromných pozemkov z cesty parc.č. 324/1 a 324/2 v k.ú. Beňadiková - horná časť obce, kvôli rekonštrukcii chodníka (SO 01 Vetva A + SO 02 Vetva B) pre potreby projektanta

Identifikácia

Číslo objednávky: 09_2014

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Jaroslav Duriš-geodetické a kartografické práce

Adresa dodávateľa: Matúškova 556, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 35162431

Predmet objednávky: Domeranie a spracovanie vstupov do súkromných pozemkov z cesty parc.č. 324/1 a 324/2 v k.ú. Beňadiková - horná časť obce, kvôli rekonštrukcii chodníka (SO 01 Vetva A + SO 02 Vetva B) pre potreby projektanta

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 02.05.2014

Datum zverejnenia: 05.05.2014

Dokumenty