Obec Beňadiková

Faktúra

Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie X.2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 161_2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č.15 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka z 18.12.2020

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2035, 031 01 L.Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie X.2021

Fakturovaná suma: 869.93 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.11.2021

Dátum doručenia: 15.11.2021

Datum zverejnenia: 15.11.2021

Dokumenty