Obec Beňadiková

Faktúra

Tlačivá: Kniha príchodov a odchodov, Dovolenka, Priznanie k štvordani-košielka, Priznanie k dani z pozemkov, Priznanie k dani zo stavieb na 1 účel, Priznanie k dani za psa, Kartónový rozraďovač, Spisové dosky + doprava

Identifikácia

Číslo faktúry: 159_2021

Identifikácia objednávky: Objednávka č. 46_2021 zo dňa 09.11.2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

Adresa dodávateľa: Kráľov Brod č. 56, 925 41 Kráľov Brod

IČO dodávateľa: 17644429

Predmet faktúry: Tlačivá: Kniha príchodov a odchodov, Dovolenka, Priznanie k štvordani-košielka, Priznanie k dani z pozemkov, Priznanie k dani zo stavieb na 1 účel, Priznanie k dani za psa, Kartónový rozraďovač, Spisové dosky + doprava

Fakturovaná suma: 29.89 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.11.2021

Dátum doručenia: 12.11.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021

Dokumenty