Obec Beňadiková

Faktúra

Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 10/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 154_2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Mandátna zmluva zo dňa 04.08.2016

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Milan Tomčík

Adresa dodávateľa: Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 40978753

Predmet faktúry: Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 10/2021

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.10.2021

Dátum doručenia: 04.11.2021

Datum zverejnenia: 04.11.2021

Dokumenty