Obec Beňadiková

Faktúra

Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu za obdobie VIII.2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 134_2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka zo dňa 16.06.2021

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36403661

Predmet faktúry: Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu za obdobie VIII.2021

Fakturovaná suma: 64.80 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.08.2021

Dátum doručenia: 16.09.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021

Dokumenty