Obec Beňadiková

Faktúra

Zhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko Beňadiková" v zmysle súpisu vykonaných prác

Identifikácia

Číslo faktúry: 85_2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo zo dňa 25.11.2019

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: SPORT SERVICE, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO dodávateľa: 36785571

Predmet faktúry: Zhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko Beňadiková" v zmysle súpisu vykonaných prác

Fakturovaná suma: 36988.42 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.06.2021

Dátum doručenia: 08.06.2021

Datum zverejnenia: 08.06.2021

Dokumenty