Obec Beňadiková

Faktúra

Zber zvoz a zhodnocovanie stavebných odpadov za deň 13.05.2021 (odpad č.170101 Vytriedený betón) - z likvidácie pôvodného oplotenia ihriska v Beňadikovej

Identifikácia

Číslo faktúry: 81_2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č: R 2020/32 uzatvorená na odber a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka z 28.7.2020

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: ISO & spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36368521

Predmet faktúry: Zber zvoz a zhodnocovanie stavebných odpadov za deň 13.05.2021 (odpad č.170101 Vytriedený betón) - z likvidácie pôvodného oplotenia ihriska v Beňadikovej

Fakturovaná suma: 3.36 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.05.2021

Dátum doručenia: 07.06.2021

Datum zverejnenia: 07.06.2021

Dokumenty