Obec Beňadiková

Faktúra

Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2020 spotrebovanej na Obecnom úrade - NEDOPLATOK

Identifikácia

Číslo faktúry: 198_2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet faktúry: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2020 spotrebovanej na Obecnom úrade - NEDOPLATOK

Fakturovaná suma: 364.41 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.01.2021

Dátum doručenia: 11.01.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2021

Dokumenty