Obec Beňadiková

Faktúra

Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie X.2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 169_2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č.14 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka z 20.12.2019

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie X.2020

Fakturovaná suma: 962.70 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.11.2020

Dátum doručenia: 18.11.2020

Datum zverejnenia: 18.11.2020

Dokumenty