Obec Beňadiková

Faktúra

Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 10/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 160_2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Mandátna zmluva zo dňa 04.08.2016

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Milan Tomčík

Adresa dodávateľa: Andická ulica 3/31, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 40978753

Predmet faktúry: Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 10/2020

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.10.2020

Dátum doručenia: 04.11.2020

Datum zverejnenia: 04.11.2020

Dokumenty