Obec Beňadiková

Faktúra

Vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv k miestnej komunikácii pri futbalovom ihrisku v dĺžke 385 m t.j. dĺžka obvodu je 770 m v rozsahu: Vyhotovenie geometrického plánu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

Identifikácia

Číslo faktúry: 157_2020

Identifikácia objednávky: Objednávka č.48_2020 zo dňa 12.10.2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: GEODET-KA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Gazdovská 972/22, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44026595

Predmet faktúry: Vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv k miestnej komunikácii pri futbalovom ihrisku v dĺžke 385 m t.j. dĺžka obvodu je 770 m v rozsahu: Vyhotovenie geometrického plánu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

Fakturovaná suma: 984.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.10.2020

Dátum doručenia: 29.10.2020

Datum zverejnenia: 30.10.2020

Dokumenty