Obec Beňadiková

Faktúra

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná v priestoroch Obecného úradu pre zamestnancov prostredníctvom rádiového prijímača od 01.01.2020 do 31.12.2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 20_2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Hromadná licenčná zmluva č.VP/16/08950/001 zo dňa 28.12.2016

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 00178454

Predmet faktúry: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná v priestoroch Obecného úradu pre zamestnancov prostredníctvom rádiového prijímača od 01.01.2020 do 31.12.2020

Fakturovaná suma: 12.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.02.2020

Dátum doručenia: 11.02.2020

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty