Obec Beňadiková

Faktúra

Príprava Žiadosti o NFP "MAS Horný Liptov" z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, Kód výzvy: MAS_097/7.4/2 (Multifunkčné ihrisko Beňadiková)

Identifikácia

Číslo faktúry: 12_2020

Identifikácia objednávky: Objednávka č. 02_2020 zo dňa 11.02.2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ultima Invest, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44020431

Predmet faktúry: Príprava Žiadosti o NFP "MAS Horný Liptov" z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, Kód výzvy: MAS_097/7.4/2 (Multifunkčné ihrisko Beňadiková)

Fakturovaná suma: 700.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.01.2020

Dátum doručenia: 04.02.2020

Datum zverejnenia: 04.02.2020

Dokumenty