Obec Beňadiková

Faktúra

Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie verejným osvetlením v časti obce Záhrady za rok 2019 - NEDOPLATOK

Identifikácia

Číslo faktúry: 193_2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet faktúry: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie verejným osvetlením v časti obce Záhrady za rok 2019 - NEDOPLATOK

Fakturovaná suma: 39.57 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.01.2020

Dátum doručenia: 09.01.2020

Datum zverejnenia: 10.01.2020

Dokumenty