Obec Beňadiková

Faktúra

Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 09/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 146_2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Mandátna zmluva zo dňa 04.08.2016

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Milan Tomčík

Adresa dodávateľa: Andická ulica 3/31, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 40978753

Predmet faktúry: Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 09/2019

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.09.2019

Dátum doručenia: 02.10.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019

Dokumenty