Obec Beňadiková

Faktúra

Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie VIII.2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 140_2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č.13 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka z 17.12.2018

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie VIII.2019

Fakturovaná suma: 455.49 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.09.2019

Dátum doručenia: 18.09.2019

Datum zverejnenia: 18.09.2019

Dokumenty