Obec Beňadiková

Faktúra

Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie II.2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 40_2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č.13 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka z 17.12.2018

Názov odberateľa: Obec Beňadiková

Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO odberateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie II.2019

Fakturovaná suma: 311.87 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.03.2019

Dátum doručenia: 18.03.2019

Datum zverejnenia: 19.03.2019

Dokumenty